יום ראשון, 14 באוקטובר 2012

איך עושה כלב?

נו, טוב, זה כולם יודעים. כלב נובח וחתול מיילל.

אבל שוש שאלה אותי: איך מכנים את קולו של הפיל? יודעים? אני לא ידעתי.
שאלה מצוינת שוש.

לפי אתר השפה העברית, פיל מחצצר, מריע, תוקע ונוהם. ולכן קול הפיל יכול להיות, תקיעה, תרועה וגם נהימה.

בחוברת של משרד החינוך "בקול ובתנועה" תקשורת בין בעלי-חיים מצאת את הטקסט הבא:

מה הֵם אומרים? / יונתן ליס

נְהימָה
פילים נוהֲמים בתְדָרים שֹלא נִקלָטים
באוזֶן הָאֱנֹוׁשִית כדֵי להַרגיע גּורים או
לִנְזוף בהֶם, לאַתֵר בנֵי זוג, לשְמור על
קֶשֶר עם בנֵי משפחה וכחֵלֶק מקְָרבות שַעֲשּועַ.
תרּועה
תרּועַת הפיל יכולה לסַמֵן זַעַם, הפתעה
או קריאת אַזְהָָרה, וכמו כן ּבְָרכָה במִפגָש בין שנֵי פילים.
צְוָוחָה
פיל תינוק צווֵחַ כשהוא במְצּוקָה,
פיל מבּוגָר צווֵחַ כדי לסַמֵן שּכואֵב לו.

מתוך פיל, פיל, פיל-פילון, לא יידע לשתוק, מאת יונתן ליס, עיתון "הארץ", 24 בפברואר 2010.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה